Thuê WPF .NET HTML Xử lý email Tìm kiếm qua mạng Sketching Javascript Developers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • Xử lý email
 • Tìm kiếm qua mạng
 • Sketching
 • Javascript
 • Ghana
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   oponikwame
Hire   oponikwame

  oponikwame oponikwame

  Ghana $10 USD / hour
  Accountant, data entry technician
  Ghana
  2.2
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  An accountant by profession, have held numerous positions panning from data entry, customer service and general administrative roles. I can provide your accounting needs; - Financial statements preparation - Financial statements explanations and correction - Other accounting/costing jobs I provide date entry...
  An accountant by profession, have held numerous positions panning from data entry, customer service and general administrative roles. I can provide your accounting needs; - Financial statements preparation - Financial statements explanations and correction - Other accounting/costing jobs I provide date entry services: -General data entry - Data sorting/organising I also provide proof reading, writing, writing and transcription (both American and British English) services. ít hơn
 • Hire oponikwame

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự