Thuê Game Designers

 • Thiết kế trò chơi
 • Greece
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê odiusfly
  4.1
  2 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Hi there! Thanks for stopping by. I’m Kyriakos Farris, founder and CEO of OdiusFly Studio (an indie game development studio focused on html5 and mobile games). I am currently living in Greece and working as freelancer. I’ve been making games since 2007. I have 10+ years experience making games and I specialize in...
  Hi there! Thanks for stopping by. I’m Kyriakos Farris, founder and CEO of OdiusFly Studio (an indie game development studio focused on html5 and mobile games). I am currently living in Greece and working as freelancer. I’ve been making games since 2007. I have 10+ years experience making games and I specialize in html5/mobile game development. In my free time, I create motion, animation, film, cgi and vfx effects, graphics and music. If you have any questions and/or requests, please contact me. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự