Thuê Machine Learning (ML) Statistical Analysers

 • Machine Learning (ML)
 • Phân tích thống kê
 • Greece
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê nkoutroumpinis
  5.4
  16 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  Τop 1% on the list for Machine Learning Freelancers (given the ratings and money earned from this skill) I am only taking jobs that i can deliver perfectly!! Skills: Machine Learning: - Data Visualization - Deep Learning (TensorFlow included high level modules with TF backend) - Data Preprocessing - Data Mining -...
  Τop 1% on the list for Machine Learning Freelancers (given the ratings and money earned from this skill) I am only taking jobs that i can deliver perfectly!! Skills: Machine Learning: - Data Visualization - Deep Learning (TensorFlow included high level modules with TF backend) - Data Preprocessing - Data Mining - Machine Learning (scikit-learn) - Data Science and Business Intelligence 5 years of experience. Expertised on Machine Learning and Deep Neural Network architectures. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự