Thuê Adobe Flash Photoshop .NET CSS AJAX Lập trình C++ Web Scraping C Programmers

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • CSS
 • AJAX
 • Lập trình C++
 • Web Scraping
 • Lập trình C
 • Hong Kong
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê tlchung

  tlchung

  Hong Kong $30 USD / hour
  Specialized in wordpress, web site maintenance & building
  Hong Kong
  5.4
  65 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  WE are a team of talents which have wide range experience in system development. Project included: inter-bank clearing system, QC portal, paid learning system, SEO portal, property agent listing system. We building system/website according to your need. We also provide site/server support on a low monthly...
  WE are a team of talents which have wide range experience in system development. Project included: inter-bank clearing system, QC portal, paid learning system, SEO portal, property agent listing system. We building system/website according to your need. We also provide site/server support on a low monthly rate/per ticket. Please visit [Removed by Freelancer.com Admin] for more detail. [Removed by Freelancer.com Admin] ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự