Thuê Django Developers

 • Django
 • Iceland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê ejonsson
  2.2
  1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
  Been making websites since way back in 1999. Started off with PHP, but nowadays I mostly focus on Python/Django and Javascript. From 2007-2013 I worked as a sysadmin in the financial industry, leaving me with plenty of experience allowing me to tackle almost any given server issue.
  Been making websites since way back in 1999. Started off with PHP, but nowadays I mostly focus on Python/Django and Javascript. From 2007-2013 I worked as a sysadmin in the financial industry, leaving me with plenty of experience allowing me to tackle almost any given server issue. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Các kĩ năng yêu cầu

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự