Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Xử lí dữ liệu eCommerce Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • eCommerce
 • Iceland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê davidhlyns

  davidhlyns

  Iceland $40 USD / hour
  Web Designer & Developer
  Iceland
  1.5
  1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
  Hello, my name is Davíð. I’m a professional Web designer & developer from Iceland, living in Barcelona. I have a master degree in industrial engineering, and over the last years I have gained good knowledge and experience in programming, designing and businesses. I specialize in wordpress, html, css, php, JavaScript,...
  Hello, my name is Davíð. I’m a professional Web designer & developer from Iceland, living in Barcelona. I have a master degree in industrial engineering, and over the last years I have gained good knowledge and experience in programming, designing and businesses. I specialize in wordpress, html, css, php, JavaScript, jQuery and SEO. Here is my portfolio website: https://davidhlyns.com/ and you can see my recent work there aswell. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Các kĩ năng yêu cầu

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự