Thuê Đánh máy Khai thác dữ liệu Internet Marketing Specialists - Trang 2

 • Đánh máy
 • Khai thác dữ liệu
 • Tiếp thị qua Internet
 • Indonesia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 11 results
 • Thuê MuzMuzalifah

  MuzMuzalifah

  Indonesia $5 USD / hour
  Data Entry | Virtual Assistant| Translator | Admin
  Indonesia
  4.4
  5 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  I am very proficient with all Microsoft office applications. I have a lot of previous experience with data entry, administration experience etc. Please kindly read my Portfolio below. An excellent internet researcher, I'm very reliable and hard worker. I always complete every job to the highest standards and to the...
  I am very proficient with all Microsoft office applications. I have a lot of previous experience with data entry, administration experience etc. Please kindly read my Portfolio below. An excellent internet researcher, I'm very reliable and hard worker. I always complete every job to the highest standards and to the best of my ability. You are welcome for revision. And I am an open minded person that love to learn. I look forward to working with you! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự