Thuê Đánh máy Web Developers - Trang 3

 • Đánh máy
 • HTML
 • Indonesia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 21 results
 • Thuê diyahutami97

  diyahutami97

  Indonesia $15 USD / hour
  Computer Scientist, Data Scientist, Developer
  Indonesia
  2.2
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  I am a computer scientist. I am Indonesian. Now, I am a master degree student at National Central University, Taiwan. I've experienced to code using PHP, Python, Matlab, R and various programming languages. I've built websites and apps with PHP (Yii and Laravel framework), ReactJS, AngularJS, especially as a frontend...
  I am a computer scientist. I am Indonesian. Now, I am a master degree student at National Central University, Taiwan. I've experienced to code using PHP, Python, Matlab, R and various programming languages. I've built websites and apps with PHP (Yii and Laravel framework), ReactJS, AngularJS, especially as a frontend developer. I know about HTML, CSS, Bootstrap. I can enter the data using Microsoft Word, Microsoft Excel, etc. I am a fast learner, diligent and persistent. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự