Thuê Đánh máy Trợ lí trực tuyến English Translators

 • Đánh máy
 • Trợ lí trực tuyến
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Indonesia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê prameswara

  prameswara

  Indonesia $50 USD / hour
  EXCEL VBA MACRO AND FORMULA EXPERT
  Indonesia
  5.1
  14 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I'm an Excel, VBA macro and formula expert (MAC and Windows OS). I can do anything in Excel. I have 8 years experienced in VBA macro Excel. I have many experience for build-complex module program with VBA macro like below: - Web Screaping via VBA macro - Automation Report Excel via VBA macro - Compile multiple sheet...
  I'm an Excel, VBA macro and formula expert (MAC and Windows OS). I can do anything in Excel. I have 8 years experienced in VBA macro Excel. I have many experience for build-complex module program with VBA macro like below: - Web Screaping via VBA macro - Automation Report Excel via VBA macro - Compile multiple sheet via VBA macro - Make Schedule Excel via VBA Macro -etc I can do anything in Excel and follow what you need. I also can do like: - Data Entry - Copy-Paste Job - Wordpress - Searching Job Summary my profile - My Job Completed rate still 99% - +-386 from 406 reviews, I got 5 star reviews - On Budget and On Time rate still >=95% - Repeat hire rate > =22% - And +-10% from my employer recommend me for all clients Thank you for viewing my profile! -- Give 100% for Work ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự