Thuê Đánh máy Web Scraping HTML Photoshop Designers - Trang 7

 • Đánh máy
 • Web Scraping
 • HTML
 • Photoshop
 • Indonesia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 61 results
 • Thuê elsheiryu87

  elsheiryu87

  Indonesia $20 USD / hour
  Chemical Engineer, Data Scientist, Programming Enthusiast (Excel VBA, Matlab, Unity, C#)
  Indonesia
  0.9
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  - Do you want to develop a Model in Matlab? - Do you want to make a Matlab code for certain Algorithm (AI, PSO, etc)? - Do you want to reproduce a research result through Matlab? - Do you want to make a Matlab Model based on a paper? If you do, I can help you. - Is it in Chemical Engineering field? If it is, I can...
  - Do you want to develop a Model in Matlab? - Do you want to make a Matlab code for certain Algorithm (AI, PSO, etc)? - Do you want to reproduce a research result through Matlab? - Do you want to make a Matlab Model based on a paper? If you do, I can help you. - Is it in Chemical Engineering field? If it is, I can do it quickly. If it is not, I can do it, but i will be asking a lot. Best regards, Imam M. Iqbal - M.Sc. in Chemical Engineering. - Advanced Process Control Specialist. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự