Thuê WordPress Joomla Developers

 • WordPress
 • Joomla
 • Indonesia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê paijoesuper
  3.0
  2 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I experienced Designer and has worked in the field of logo design, business cards for years. I also have experience in the field of Graphic Design. I have worked both as an artist and a special graphic design logo design freelancer makers throughout my career. I would be happy if it is used by you and will work to the...
  I experienced Designer and has worked in the field of logo design, business cards for years. I also have experience in the field of Graphic Design. I have worked both as an artist and a special graphic design logo design freelancer makers throughout my career. I would be happy if it is used by you and will work to the best of my ability. ít hơn
 • Thuê Mangsinaga
  1.4
  1 Nhận xét $9 USD mỗi giờ
  I have more than 10 years experience in the field of web design, wordpress CMS, Joomla! CMS, PSD to HTML, PSD to Wordpress (modification from premium wordpress them on the market), HTML to Wordpress, Woocommerce, Powepoint, Video Editing, After Effect, Adobe Flash, Graphic Design, etc.
  I have more than 10 years experience in the field of web design, wordpress CMS, Joomla! CMS, PSD to HTML, PSD to Wordpress (modification from premium wordpress them on the market), HTML to Wordpress, Woocommerce, Powepoint, Video Editing, After Effect, Adobe Flash, Graphic Design, etc. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""