Thuê Blog Report Writers

 • Blog
 • Viết báo cáo
 • Iraq
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê aminbros

  aminbros

  Iraq $30 USD / hour
  Statistical & Software engineering service
  Iraq
  3.4
  2 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Professional web developer. Our aim is to produce quality service. Web App expertise 1. Angular 2. Flask 3. Django We're developing web projects with node, JavaScript, PHP, mysql, Python. We've used recent technologies such as D3, jQuery, underscore, WebSocket, Amazon Web Service and etc. Statistical &...
  Professional web developer. Our aim is to produce quality service. Web App expertise 1. Angular 2. Flask 3. Django We're developing web projects with node, JavaScript, PHP, mysql, Python. We've used recent technologies such as D3, jQuery, underscore, WebSocket, Amazon Web Service and etc. Statistical & machine learning.. 1. Supervised learning: Implementing classification analysis 2. Unsupervised learning: Implementing clustering analysis Expert in Mathematics, statistics, physics, civil & earthquakes engineering. Matlab, R, R shiny server, sas, spss, stata, python, statistica, mathematica, minitab, maple and so on.. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự