Thuê Graphic Designers

 • Thiết kế đồ họa
 • Ireland
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

 • Thuê Drafttech
  3.4
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Over twenty five years experience using AutoCAD up the latest version 2013 Ten years experience using Artlantis Render and Studio. Fifteen years experience in piping and mechanical design. Seven years experience in Architecture. Eleven years experience in HVAC. Two years on site in Pharmaceutical industry. For more...
  Over twenty five years experience using AutoCAD up the latest version 2013 Ten years experience using Artlantis Render and Studio. Fifteen years experience in piping and mechanical design. Seven years experience in Architecture. Eleven years experience in HVAC. Two years on site in Pharmaceutical industry. For more details see our web site http://draft-tech.wixsite.com/drafttech ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""