Thuê WPF .NET HTML jQuery / Prototype Mobile App Development Visual Basic CSS iPhone Thiết kế trang web Script Installers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • jQuery / Prototype
 • Mobile App Development
 • Visual Basic
 • CSS
 • iPhone
 • Thiết kế trang web
 • Thiết lập Bản thảo
 • Ireland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   senpaiit
Hire   senpaiit

  senpaiit senpaiit

  Ireland $25 USD / hour
  Professional IT solutions
  Ireland
  3.6
  7 đánh giá 7 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  I am a self-employed IT specialist skilled in web-development and Linux administration. Strong skills: HTML, PHP, MySQL, JavaSctips, XML, AJAX, Linux, Apache. Experience in: jQuery, PostgreSQL, Adwords, e-payment systems. Website: www.senpai.ie
  I am a self-employed IT specialist skilled in web-development and Linux administration. Strong skills: HTML, PHP, MySQL, JavaSctips, XML, AJAX, Linux, Apache. Experience in: jQuery, PostgreSQL, Adwords, e-payment systems. Website: www.senpai.ie ít hơn
 • Hire senpaiit

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự