Thuê WPF .NET HTML SQL Developers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • SQL
 • Ireland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê senpaiit
  3.6
  6 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  I am a self-employed IT specialist skilled in web-development and Linux administration. Strong skills: HTML, PHP, MySQL, JavaSctips, XML, AJAX, Linux, Apache. Experience in: jQuery, PostgreSQL, Adwords, e-payment systems. Website: www.senpai.ie
  I am a self-employed IT specialist skilled in web-development and Linux administration. Strong skills: HTML, PHP, MySQL, JavaSctips, XML, AJAX, Linux, Apache. Experience in: jQuery, PostgreSQL, Adwords, e-payment systems. Website: www.senpai.ie ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự