Thuê Data Entry Clerks

 • Nhập liệu
 • Israel
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê dvdalon

  dvdalon

  Israel $30 USD / hour
  Tech Expert--Word, Excel, VBA, chemistry, writing
  Israel
  1.0
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Chemist/technical writer with coding experience in VBA and Python. Have converted/renamed/removed duplicates from over 200,000 files. Have automated font changes to over 30,000 files. Have written various VBA macros for Word and Excel projects. Have written Python scripts for various projects. Have...
  Chemist/technical writer with coding experience in VBA and Python. Have converted/renamed/removed duplicates from over 200,000 files. Have automated font changes to over 30,000 files. Have written various VBA macros for Word and Excel projects. Have written Python scripts for various projects. Have publications in high-standing journals. Have patents in several areas. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự