Thuê .NET Developers

 • .NET
 • Israel
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê maorGurevich
  0.5
  3 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Hi my name is Maor and I know three different languages fully: Russian, Hebrew and English. capable of translating in any of the three languages. I am experienced in translating any type of documents. I am also very good with data entry because I have been doing that since i am 18 years old.
  Hi my name is Maor and I know three different languages fully: Russian, Hebrew and English. capable of translating in any of the three languages. I am experienced in translating any type of documents. I am also very good with data entry because I have been doing that since i am 18 years old. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự