Thuê Dịch vụ audio Thiết kế Âm thanh Voice Artists

 • Dịch vụ audio
 • Thiết kế Âm thanh
 • Voice Artist
 • Italy
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Pmascia
  2.7
  2 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  I am an italian professional Voice Talent and Dubber with recording studio. I've lived in Dublin (Ireland) for years and my English is pretty good. I work for italian Tv, websites, e-learnings, documentaries, dubbing, voice overs. I directed the italian dubbing of movies that are shown in cinemas. I would be happy...
  I am an italian professional Voice Talent and Dubber with recording studio. I've lived in Dublin (Ireland) for years and my English is pretty good. I work for italian Tv, websites, e-learnings, documentaries, dubbing, voice overs. I directed the italian dubbing of movies that are shown in cinemas. I would be happy to collaborate with you. If you like my voice, do not hesitate to contact me, Best Regards, Paola Masciadri ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự