Thuê Dịch vụ audio Spanish Translators

 • Dịch vụ audio
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Italy
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Samantha711993
  3.9
  10 đánh giá $6 USD mỗi giờ
  My name is Samantha, I'm a native Italian speaker and a freelance translator since 2017. I graduated in Languages, Literature and Intercultural Studies from the University of Florence and I provide accurate and high-quality translations (and proofreading services). I’m reliable and timely in carrying out the assigned...
  My name is Samantha, I'm a native Italian speaker and a freelance translator since 2017. I graduated in Languages, Literature and Intercultural Studies from the University of Florence and I provide accurate and high-quality translations (and proofreading services). I’m reliable and timely in carrying out the assigned tasks. I translate from English/German/Spanish/French to Italian (and vice versa). ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự