Thuê Thiết kế trò chơi .NET Developers

 • Thiết kế trò chơi
 • .NET
 • Italy
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê amusto
  7.3
  74 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  - Software Engineer with strong experience in C#, WPF, Silverlight, Windows Phone 7/8, Windows RT development, MSSql Server, MySql and PostgreSQL. - Project Manager certified at PMI. - I am able to create new applications from scratch, analyzing the business rules and deciding on the best solution for your...
  - Software Engineer with strong experience in C#, WPF, Silverlight, Windows Phone 7/8, Windows RT development, MSSql Server, MySql and PostgreSQL. - Project Manager certified at PMI. - I am able to create new applications from scratch, analyzing the business rules and deciding on the best solution for your business. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự