Thuê Thiết kế trò chơi SQL Developers

 • Thiết kế trò chơi
 • SQL
 • Italy
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê umar119
  4.0
  3 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hi there! i'm senior team lead Wordpress CMS , PHP Codeigniter developer, having 8 years of experience in website development. My extensive experience in building high quality website's in Custom Wordpress CMS, PHP(Codeigniter) Framework. I focused only to build long term business relation's with clients and 100%...
  Hi there! i'm senior team lead Wordpress CMS , PHP Codeigniter developer, having 8 years of experience in website development. My extensive experience in building high quality website's in Custom Wordpress CMS, PHP(Codeigniter) Framework. I focused only to build long term business relation's with clients and 100% employer's satisfactions. Negotiable and fair budget Developer . Core area's, 1- PHP (Codeigniter) 2- WordPress CMS Ecommerce/Woocommerce, PSD to Custom WordPress 3- PSD to Bootstrap-HTML5, CSS3/LESS/SASS Technology 4- Scratch WP Plugins Development, Customization 5- Ajax, Mobile Jquery , Javascript 6- Website, Graphic, Logo's, Database Design, Mobile Web Design 7- Shopify theme development 8- Bigcommerce theme development Why you choose me? I- Full Stack Web Developer II- Only take the project which I am sure I can do within time frame and budget. III- Fast turnaround time . IV- 24/7 available to help my clients. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự