Thuê Linux Developers

 • Linux
 • Italy
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Bigmarol
  3.6
  5 đánh giá $45 USD mỗi giờ
  I am a 24 year old boy, employed full time as project manager in the field of IT security in a local company
  I am a 24 year old boy, employed full time as project manager in the field of IT security in a local company ít hơn
 • Thuê piega
  2.9
  6 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  Hardware: error troubleshooting and repair Software: Windows desktop and server, Linux ( Debian, Ubuntu, Centos, etc. ) administration and implementation, error troubleshooting and repair Networking: Implementation and administration complex enviroment, vlan, VPN, multiple subnet and gateways, wireless implementation,...
  Hardware: error troubleshooting and repair Software: Windows desktop and server, Linux ( Debian, Ubuntu, Centos, etc. ) administration and implementation, error troubleshooting and repair Networking: Implementation and administration complex enviroment, vlan, VPN, multiple subnet and gateways, wireless implementation, kiosk, hotspot, firewall troubleshooting, pfSense administration, Unifi Administration, Ubiquiti devices administration, Mikrotik, Raspberry pi, IoT ( Shelly, Sonoff ) Firewall: Pfsense, IPcop, USG Ubiquiti Mail server: Zimbra, Postfix Web Hosting CP: Plesk, Cpanel, Virtualmin Virtualization: Vmware ESXi, Proxmox, KVM, XenServer, Qnap, Synology NAS Languages: Python, Go, HTML5, Php Google G Suite and Office 365 implementation ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự