PHP Developers For Hire

 • PHP
 • Italy
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê piega
  2.6
  2 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  Administration, Ubiquiti devices administration Virtualization: Vmware ESXi, Proxmox, KVM, XenServer administration, Qnap, Synology NAS Languages: Python, Go, HTML5, 624548f503Php6b5ca04424 Google G Suite and Office 365 implementation
  Hardware: error troubleshooting and repair Software: Windows desktop and server, Linux ( Debian, Ubuntu, Centos, etc. ) administration and implementation, error troubleshooting and repair Networking: Implementation and administration complex enviroment, vlan, VPN, multiple subnet and gateways, wireless implementation, kiosk, hotspot, firewall troubleshooting, pfSense administration, Unifi Administration, Ubiquiti devices administration Virtualization: Vmware ESXi, Proxmox, KVM, XenServer administration, Qnap, Synology NAS Languages: Python, Go, HTML5, Php Google G Suite and Office 365 implementation ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""