Thuê Photographers

 • Nhiếp ảnh
 • Japan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   jsubrina
Thuê   jsubrina

  jsubrina jsubrina

  Japan $17 USD / giờ
  Distinguished Medical Writer, Scientist, Clinician
  Japan
  0.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $17 USD mỗi giờ
  25 years of experiences of medical writing (MD, Ph.D., MPH, FAHA, FACC, FRCP, FICA.) Professor Chishimba Mowa (USA, Academic Professor) is our head tem member (https://biology.appstate.edu/directory/dr-nathan-mowa). Integrated team: Medical scientist, Bio-statistician, psychologist, public health...
  25 years of experiences of medical writing (MD, Ph.D., MPH, FAHA, FACC, FRCP, FICA.) Professor Chishimba Mowa (USA, Academic Professor) is our head tem member (https://biology.appstate.edu/directory/dr-nathan-mowa). Integrated team: Medical scientist, Bio-statistician, psychologist, public health specialist Services: 1. Pure scientific research writing 2. Web content and blog writing 3. Academic essays and reoprt 4. Clinical protocol development 5. research/project proposal 6. Presentation slide preparation 7. Grant proposal writing Specific areas: Medicine (multidisciplines), health, nursing, dental, psychology, mental health, women health, public health, pharmaceuticals, biology, life science, social medicine, biology, education, marketing, business ít hơn
 • Thuê jsubrina

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự