Thuê Copywriters

 • Viết quảng cáo
 • Jordan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Hashemyth
  0.5
  2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I'm a multi-skilled, motivated and reliable engineering student. I've been able to sharpen my video editing and translating skills through freelancing and working for small companies and individuals. I was born and raised in Amman, Jordan, so Arabic is my first language. I also speak English fluently (C2 level)....
  I'm a multi-skilled, motivated and reliable engineering student. I've been able to sharpen my video editing and translating skills through freelancing and working for small companies and individuals. I was born and raised in Amman, Jordan, so Arabic is my first language. I also speak English fluently (C2 level). Please feel free to message me should you have any further inquiries. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự