Thuê Đánh máy Excel Xử lí dữ liệu Linux Developers

 • Đánh máy
 • Excel
 • Xử lí dữ liệu
 • Linux
 • Kazakhstan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   popstar555
Hire   popstar555

  popstar555 popstar555

  Kazakhstan $20 USD / hour
  Web and Mobile App Developer
  Kazakhstan
  1.1
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I am a professional web and mobile app developer with abundant experience of 6+ years. My skills are follow: - MEAN stack, Code-Igniter, JSP, Spring MVC, AnglarJS - HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap, Python, C++, Java - MySql, MongoDB, Sqlite, PostgreSql - Android, iOS(iPhone, iPad), Hybrid Mobile...
  I am a professional web and mobile app developer with abundant experience of 6+ years. My skills are follow: - MEAN stack, Code-Igniter, JSP, Spring MVC, AnglarJS - HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap, Python, C++, Java - MySql, MongoDB, Sqlite, PostgreSql - Android, iOS(iPhone, iPad), Hybrid Mobile App(React Native, Ionic, Flutter etc) - MySql, MongoDB, Sqlite, PostgreSql, etc Thank you. ít hơn
 • Hire popstar555

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự