Thuê Adobe Flash Photoshop .NET jQuery / Prototype Lập trình C++ Phát triển phần mềm SQL Developers

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • jQuery / Prototype
 • Lập trình C++
 • Phát triển phần mềm
 • SQL
 • Kazakhstan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê agadilov95

  agadilov95

  Kazakhstan $15 USD / hour
  3D animation, modelling, texturing, render.
  Kazakhstan
  2.1
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Hello, my name is Adilkhan Agadilov. I'm doing 3D animated vieos for the fourth year already. And I understand the wishes of the client very well. Working with me is very convenient and easy. Each of my work is full of great experience. I recently on the site of freelancing, but I have three years of experience...
  Hello, my name is Adilkhan Agadilov. I'm doing 3D animated vieos for the fourth year already. And I understand the wishes of the client very well. Working with me is very convenient and easy. Each of my work is full of great experience. I recently on the site of freelancing, but I have three years of experience through personal orders. Thank you for viewing my profile. My full portfolio link: https://vk.com/dongelekdesign ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự