Thuê Dịch thuật Web Searchers

 • Dịch thuật
 • Tìm kiếm web
 • Kazakhstan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê ytursynbay
  3.8
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Hello, world! I'm a native Russian and Kazakh speaker and I'm fluent in English. I have 6 years of experience in the translation field. I can translate between all 3 languages: - general - medical - legal - technical documents Along with translation I also do photo manipulations using Adobe Photoshop: - color...
  Hello, world! I'm a native Russian and Kazakh speaker and I'm fluent in English. I have 6 years of experience in the translation field. I can translate between all 3 languages: - general - medical - legal - technical documents Along with translation I also do photo manipulations using Adobe Photoshop: - color correction - retouching - restoration of vintage photos - background change/remove - removing any unwanted subjects ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự