Javascript Developers For Hire

 • Javascript
 • Kenya
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê samkaranja
  6.6
  31 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  I am a Full time freelance programmer who holds a degree in Software Engineering. I am proficient in Laravel API development, codeigniter, jquery, 2db7aca722javascript5fbd8e33f4, PHP, HTML and CSS. My time zone: GMT / UTC + 3 (Africa/Nairobi).
  I am a Full time freelance programmer who holds a degree in Software Engineering. I am proficient in Laravel API development, codeigniter, jquery, javascript, PHP, HTML and CSS. My time zone: GMT / UTC + 3 (Africa/Nairobi). ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""