Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính PHP Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • PHP
 • Korea, Republic of
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê hamzakhan0496

  hamzakhan0496

  Korea, Republic of $10 USD / hour
  Research Assistant - Control Engineering
  Korea, Republic of
  2.0
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Hard-working achiever, dedicated to on-time delivery, and an enthusiastic team player. Over 3 years of experience, Research Assistant. Experienced in CAD model of the different systems which include a 5 DOF robotic arm for dismantling process, an assistive robot for paraplegics. Key skills are 1. control algorithm...
  Hard-working achiever, dedicated to on-time delivery, and an enthusiastic team player. Over 3 years of experience, Research Assistant. Experienced in CAD model of the different systems which include a 5 DOF robotic arm for dismantling process, an assistive robot for paraplegics. Key skills are 1. control algorithm design for different systems in order to achieve the desired task using Matlab/Simulink. 2. Robotics Kinematics and Dynamics 3. Particle Swarm optimization 4. Genetic Algorithms 5. Research paper writing - have publications. 6. Project Report Writing ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự