Thuê Adobe Flash Photoshop .NET CSS AJAX Lập trình C++ Web Scraping C Programmers

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • CSS
 • AJAX
 • Lập trình C++
 • Web Scraping
 • Lập trình C
 • Kyrgyzstan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê Salvatr12

  Salvatr12

  Kyrgyzstan $20 USD / hour
  Professional Web Designer and Developer
  Kyrgyzstan
  2.8
  4 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I am a professional website designer with solid experience in locally based leading web design agency. What can I offer you and guarantee that it will be handled with care and love: - Website Front-End Development.(HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap,JQuery) - PSD to nice, responsive HTML - HTML to Wordpress -...
  I am a professional website designer with solid experience in locally based leading web design agency. What can I offer you and guarantee that it will be handled with care and love: - Website Front-End Development.(HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap,JQuery) - PSD to nice, responsive HTML - HTML to Wordpress - WordPress Customization, installation and hosting ít hơn
 • Thuê Filatov88

  Filatov88

  Kyrgyzstan $20 USD / hour
  Website/Application Designing And Development.
  Kyrgyzstan
  1.4
  2 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  With over 8+ years of website and Application Development experience, I provide following services from development including analysis, research, design, programming, testing, maintenance and support. I offer the following services: ✅ Back-end & front-end development; ✅ Custom module, plugin & theme development; ✅...
  With over 8+ years of website and Application Development experience, I provide following services from development including analysis, research, design, programming, testing, maintenance and support. I offer the following services: ✅ Back-end & front-end development; ✅ Custom module, plugin & theme development; ✅ Third-party APIs integration; ✅ Import/Migrate content; ✅ Websites optimization/upgrade; ✅ Debugging and troubleshooting; ✅ E-commerce integration; ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự