Thuê Website Designers

 • Thiết kế trang web
 • Kyrgyzstan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 2 kết quả
 • Thuê   Salvatr12
Thuê   Salvatr12

  Salvatr12 Salvatr12

  Kyrgyzstan $20 USD / giờ
  Professional Web Designer and Developer
  Kyrgyzstan
  1.2
  3 đánh giá 3 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I am a professional website designer with solid experience in locally based leading web design agency. What can I offer you and guarantee that it will be handled with care and love: - Website Front-End Development.(HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap,JQuery) - PSD to nice, responsive HTML - HTML to Wordpress -...
  I am a professional website designer with solid experience in locally based leading web design agency. What can I offer you and guarantee that it will be handled with care and love: - Website Front-End Development.(HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap,JQuery) - PSD to nice, responsive HTML - HTML to Wordpress - WordPress Customization, installation and hosting ít hơn
 • Thuê Salvatr12
 • Thuê   nurba
Thuê   nurba

  nurba nurba

  Kyrgyzstan $20 USD / giờ
  Freelance Developer
  Kyrgyzstan
  4.1
  8 đánh giá 8 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  Freelance developer with more than 15 years experience, Expert areas: Classic ASP, PHP, ASP.NET Javascript, Jquery, CSS3, HTML5, Bootstrap Site migration Flash actionscript2, actionscript 3 MySQL, MSSQL, ms access Web scrapping, extracting data, payment gateway integration, IPN, webhooks, Stripe, Paypal I am...
  Freelance developer with more than 15 years experience, Expert areas: Classic ASP, PHP, ASP.NET Javascript, Jquery, CSS3, HTML5, Bootstrap Site migration Flash actionscript2, actionscript 3 MySQL, MSSQL, ms access Web scrapping, extracting data, payment gateway integration, IPN, webhooks, Stripe, Paypal I am reliable, honest and fast coder ít hơn
 • Thuê nurba

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự