Thuê Dịch thuật Tìm kiếm web Copy Typers

 • Dịch thuật
 • Tìm kiếm web
 • Đánh máy
 • Lao People's Democratic Republic
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê hyonwu815
  1.1
  3 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  Hello everyone. I can provide you comprehensive service in software development and other service. Web & Mobile development is my advantage. I have developed many website, phone apps. Fully experienced in Android and iOS, manage all frontend and backend, I can also provide you additional translation service for...
  Hello everyone. I can provide you comprehensive service in software development and other service. Web & Mobile development is my advantage. I have developed many website, phone apps. Fully experienced in Android and iOS, manage all frontend and backend, I can also provide you additional translation service for english to japanese, chinese, korean. Hope everyone trust me, love me. I will provide you full, perfect and fast service. Thank you. ít hơn
 • Thuê parinyapele
  0.5
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I'm studying in final year in National University of Laos . I'm looking for part times jobs to support my study. I'm good at copy typing if you have this kind of work, please kindly contact me.
  I'm studying in final year in National University of Laos . I'm looking for part times jobs to support my study. I'm good at copy typing if you have this kind of work, please kindly contact me. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự