Thuê Tiếp thị qua Internet Linux Lập trình C++ WordPress Developers

 • Tiếp thị qua Internet
 • Linux
 • Lập trình C++
 • WordPress
 • Latvia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê eurocodersl

  eurocodersl

  Latvia $30 USD / hour
  Wordpress Developer
  Latvia
  7.3
  137 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  WordPress Senior Developer. I have: - created around a hundred of custom plugins from scratch - worked on hundreds of existing plugins and themes modification - integrated WordPress with lots of external APIs and standalone PHP scripts - worked a lot on various projects debugging. I am the...
  WordPress Senior Developer. I have: - created around a hundred of custom plugins from scratch - worked on hundreds of existing plugins and themes modification - integrated WordPress with lots of external APIs and standalone PHP scripts - worked a lot on various projects debugging. I am the Do-Whatever-You-Can-Imagine-With-WordPress person. Look at my feedback below, posted mostly by employers from Europe and North America. - Wordpress - PHP - MySQL - JS / Ajax / jQuery / kineticJS - HTML5 / CSS3. - PayPal API - Google API - Facebook API - Amazon API - and many other SOAP/XML/JSON API ít hơn
 • Thuê Mahris

  Mahris

  Latvia $25 USD / hour
  Professional everywhere, expert in Borland
  Latvia
  4.5
  5 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  C, C++, C#, Pascal, JavaScript, Interbase, Excel, MySQL, browser plugins, Office plugins and so on.
  C, C++, C#, Pascal, JavaScript, Interbase, Excel, MySQL, browser plugins, Office plugins and so on. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự