Thuê Tiếp thị qua Internet Software Architecture Developers

 • Tiếp thị qua Internet
 • Kiến trúc phần mềm
 • Latvia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê pavel27

  pavel27

  Latvia $25 USD / hour
  EU coder
  Latvia
  3.4
  8 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Experienced web programmer and Wordpress/Joomla developer. I have developed projects from company website to enterprise billing system. Created plenty of plugins for Wordpress, Joomla, SquirrelMail and other opensource systems. Web-programming experience > 10 years - PHP/OOP/MVC(CakePHP, YII, FuelPHP, Kohana,...
  Experienced web programmer and Wordpress/Joomla developer. I have developed projects from company website to enterprise billing system. Created plenty of plugins for Wordpress, Joomla, SquirrelMail and other opensource systems. Web-programming experience > 10 years - PHP/OOP/MVC(CakePHP, YII, FuelPHP, Kohana, Codeigniter) - MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle - Javascript/JQuery/ExtJS/Prototype - SVN/GIT - Wordpress - Joomla MScCS (University of Latvia, 2009), living in Riga (Latvia). Sertificated in Java 7 SE, Java 7 EE Web Development. Fluent verbal and written English. Teleworking experience with international customers. ít hơn
 • Thuê Mahris

  Mahris

  Latvia $25 USD / hour
  Professional everywhere, expert in Borland
  Latvia
  5.2
  26 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  C, C++, C#, Pascal, JavaScript, Interbase, Excel, MySQL, browser plugins, Office plugins and so on.
  C, C++, C#, Pascal, JavaScript, Interbase, Excel, MySQL, browser plugins, Office plugins and so on. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự