Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Xử lí dữ liệu eCommerce .NET Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • eCommerce
 • .NET
 • Latvia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê Mahris

  Mahris

  Latvia $25 USD / hour
  Professional everywhere, expert in Borland
  Latvia
  5.0
  24 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  C, C++, C#, Pascal, JavaScript, Interbase, Excel, MySQL, browser plugins, Office plugins and so on.
  C, C++, C#, Pascal, JavaScript, Interbase, Excel, MySQL, browser plugins, Office plugins and so on. ít hơn
 • Thuê AleksejsB

  AleksejsB

  Latvia $6 USD / hour
  Web and graphic designer
  Latvia
  1.9
  3 đánh giá $6 USD mỗi giờ
  Hi! I am from Latvia. I am a web developer and graphic designer. I have more than 6 year experience in web developing and graphic design (I have started when I was 16). I have built a lot websites. I know HTML, CSS, Javascript, PHP, jQuery, Vue.js, ReactJS and Python languages.. Also have experience in MySQL database...
  Hi! I am from Latvia. I am a web developer and graphic designer. I have more than 6 year experience in web developing and graphic design (I have started when I was 16). I have built a lot websites. I know HTML, CSS, Javascript, PHP, jQuery, Vue.js, ReactJS and Python languages.. Also have experience in MySQL database creating. I can design the best logos, business cards, banners, flyers, icons and etc. My hobbies: I love sport - basketball, hockey and boxing. Also my hobby is English-Russian-Latvian translate. Hope on job together! Best regards! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự