Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress User Interface / IA Designers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • Latvia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê CliveLewis
  1.4
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Looking forward to interesting job offers in Unity, Java/C# development or Mobile development. Have experience with all kinds of tasks. Currently I am working as a Remote Unity Developer and Java/C# backend developer and have 3+ years of experience in this field. If I chose to bid on your project, I can guarantee: *...
  Looking forward to interesting job offers in Unity, Java/C# development or Mobile development. Have experience with all kinds of tasks. Currently I am working as a Remote Unity Developer and Java/C# backend developer and have 3+ years of experience in this field. If I chose to bid on your project, I can guarantee: * Fast delivery. * Quality solution. * Clean and readable code. * Constant communication with you. * Detailed explanation if needed. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự