Thuê WPF .NET HTML Xử lý email Tìm kiếm qua mạng Sketching Javascript Developers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • Xử lý email
 • Tìm kiếm qua mạng
 • Sketching
 • Javascript
 • Lebanon
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   charbel20
Hire   charbel20

  charbel20 charbel20

  Lebanon $15 USD / hour
  3D Photorealistic Renderings , 2D Animations
  Lebanon
  3.1
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  With more than 10 years of experience in: - Architectural Design and Photorealistic 3D rendering and VFX, - Animation, Lighting, Rendering and Compositing, in addition to Interactive 360 renderings and compositing, I offer services in 3D Animation, 3D Modelling, 3D Rendering, Interior Design, Exterior Design, Floor...
  With more than 10 years of experience in: - Architectural Design and Photorealistic 3D rendering and VFX, - Animation, Lighting, Rendering and Compositing, in addition to Interactive 360 renderings and compositing, I offer services in 3D Animation, 3D Modelling, 3D Rendering, Interior Design, Exterior Design, Floor Plans I have been generating both realistic and conceptual architectural graphics, using AutoCad, 3ds Max, Vray, Photoshop and After Effects. I guarantee the quality and due date of our work. ít hơn
 • Hire charbel20

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự