Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Xử lí dữ liệu eCommerce Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • eCommerce
 • Liechtenstein
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê BastianSchulz

  BastianSchulz

  Liechtenstein $12 USD / hour
  Web Programer / writer since 2013
  Liechtenstein
  1.1
  1 Nhận xét $12 USD mỗi giờ
  ★ 18 years old. PHP Expert with experience HTML5 and CSS(3) are also some of my skills. ► LANG-PROFILE: German, English but also some French! Get in touch with me for further discussions. ---------------------------------------------------------------- ★ Ich bin Bastian Schulz und professioneller Webdesigner,...
  ★ 18 years old. PHP Expert with experience HTML5 and CSS(3) are also some of my skills. ► LANG-PROFILE: German, English but also some French! Get in touch with me for further discussions. ---------------------------------------------------------------- ★ Ich bin Bastian Schulz und professioneller Webdesigner, Webdeveloper, Webmaster, aber auch Übersetzer und Schreiber. Meine Muttersprache liegt mir sehr am Herzen und andere Sprachen interessieren mich ebenso. Kontaktieren Sie mich für weitere Besprechungen. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Các kĩ năng yêu cầu

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự