Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Dịch vụ video Flash Professionals

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Dịch vụ video
 • Adobe Flash
 • Lithuania
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê fluxasIT

  fluxasIT

  Lithuania $25 USD / hour
  I am lead developer at Resera
  Lithuania
  3.6
  1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  Our experienced designers and developers who have expertise in web and mobile application design and development deliver professional solutions to our clients and solve their unique problems. We use agile approach and technology stack of: Design: Adobe XD. Adobe Illustrator. Adobe...
  Our experienced designers and developers who have expertise in web and mobile application design and development deliver professional solutions to our clients and solve their unique problems. We use agile approach and technology stack of: Design: Adobe XD. Adobe Illustrator. Adobe Photoshop. Development: Laravel. Vue.js. React.js. React Native. AWS. Docker. Jenkins. And other related technologies. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự