Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Dịch vụ video Voice Talent Biên tập video After Effects Designers

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Dịch vụ video
 • Voice Talent
 • Biên tập video
 • After Effects
 • Lithuania
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê edjanusauskis

  edjanusauskis

  Lithuania $60 USD / hour
  Expert in 2D animation and motion graphics
  Lithuania
  6.8
  109 đánh giá $60 USD mỗi giờ
  My priorities : - High-Quality Animation - Custom Graphics - Quick Turnaround - Happy client Different styles of 2D animation. 5 years of experience in: - Motion Graphics - Kinetic Typography - Explainer Videos - Whiteboard - Cartoon Animation - App promo - Product videos - Commercials - Video Editing Software...
  My priorities : - High-Quality Animation - Custom Graphics - Quick Turnaround - Happy client Different styles of 2D animation. 5 years of experience in: - Motion Graphics - Kinetic Typography - Explainer Videos - Whiteboard - Cartoon Animation - App promo - Product videos - Commercials - Video Editing Software which I use: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự