Thuê Landscapers

 • Làm vườn & cắt cỏ
 • Lithuania
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê mildarunkauskait
  4.5
  18 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  2D PLANS What you will receive: °Master plan (PDF) °Detailing Planting plan (PDF) °Dimensions plan (PDF) °List of plants (common and botanical names, amount) and materials (PDF) °Free e-mail consultation 3D VISUALIZATION, 2D PLANS What you will receive: °10 Photos...
  2D PLANS What you will receive: °Master plan (PDF) °Detailing Planting plan (PDF) °Dimensions plan (PDF) °List of plants (common and botanical names, amount) and materials (PDF) °Free e-mail consultation 3D VISUALIZATION, 2D PLANS What you will receive: °10 Photos (.jpg) °Master plan (PDF) °Detailing Planting plan (PDF) °Dimensions plan (PDF) °List of plants (common and botanical names, amount) and materials (PDF) °Free e-mail consultation VIDEO, 3D VISUALIZATION, 2D PLANS What you will receive: °Video (.mp4) °10 Photos (.jpg) °Master plan (PDF) °Detailing Planting plan (PDF) °Dimensions plan (PDF) °List of plants (common and botanical names, amount) and materials (PDF) °Free e-mail consultation https://www.youtube.com/watch?v=w9RgMN8A6Bc&t=3s ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""