Thuê PHP Developers

 • PHP
 • Lithuania
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

 • Thuê inmdid
  2.7
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Programmer, programming tutor, game and algorithm developer. Working with: Software Engineering; Optimisation problems; Algorithm development; AI development; Game development; Web scraping; I am always open to try something new. I don't do bad work, if I am unable to deliver high quality product I'll not even...
  Programmer, programming tutor, game and algorithm developer. Working with: Software Engineering; Optimisation problems; Algorithm development; AI development; Game development; Web scraping; I am always open to try something new. I don't do bad work, if I am unable to deliver high quality product I'll not even start. When project is started I take responsibility for it's quality. Never stopping to learn and always trying to improve. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""