Thuê Recruiting Sales Tiếp thị qua Internet Viết quảng cáo Thiết kế 3D Thiết kế quảng cáo 3D Rendering Experts

 • Recruiting Sales
 • Tiếp thị qua Internet
 • Viết quảng cáo
 • Thiết kế 3D
 • Thiết kế quảng cáo
 • Tạo hình 3D
 • Lithuania
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê Nostec

  Nostec

  Lithuania $30 USD / hour
  3D Design Developer
  Lithuania
  6.8
  15 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Passionate 3D Design Developer with more than 6 years of professional experience in 3D field. Involved in product designing, manufacturing, preparing realistic PBR models, developing tools and platforms for better user experience.
  Passionate 3D Design Developer with more than 6 years of professional experience in 3D field. Involved in product designing, manufacturing, preparing realistic PBR models, developing tools and platforms for better user experience. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự