Thuê Recruiting Sales Tiếp thị qua Internet Viết quảng cáo Thiết kế 3D Thiết kế quảng cáo 3D Animators

 • Recruiting Sales
 • Tiếp thị qua Internet
 • Viết quảng cáo
 • Thiết kế 3D
 • Thiết kế quảng cáo
 • 3D Animation
 • Lithuania
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê ArtRaccoon

  ArtRaccoon

  Lithuania $17 USD / hour
  LOGO | CORPORATE IDENTITY | ADVERTISING MATERIALS
  Lithuania
  3.2
  3 đánh giá $17 USD mỗi giờ
  Design: • Logo & Business Card • Brochure / Flyers / Posters design • Packaging & Label design • Branding / Corporate identity • Info-graphics • Advertising Materials • T-shirt design • Catalogs & Menu design Skills: • Corel Draw • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator
  Design: • Logo & Business Card • Brochure / Flyers / Posters design • Packaging & Label design • Branding / Corporate identity • Info-graphics • Advertising Materials • T-shirt design • Catalogs & Menu design Skills: • Corel Draw • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator ít hơn
 • Thuê edjanusauskis

  edjanusauskis

  Lithuania $60 USD / hour
  Expert in 2D animation and motion graphics
  Lithuania
  5.8
  24 đánh giá $60 USD mỗi giờ
  My priorities : - High-Quality Animation - Custom Graphics - Quick Turnaround - Happy client Different styles of 2D animation. 5 years of experience in: - Motion Graphics - Kinetic Typography - Explainer Videos - Whiteboard - Cartoon Animation - App promo - Product videos - Commercials - Video Editing Software...
  My priorities : - High-Quality Animation - Custom Graphics - Quick Turnaround - Happy client Different styles of 2D animation. 5 years of experience in: - Motion Graphics - Kinetic Typography - Explainer Videos - Whiteboard - Cartoon Animation - App promo - Product videos - Commercials - Video Editing Software which I use: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự