Thuê 3D Animators

 • 3D Animation
 • Lithuania
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê ExacoFilms
  4.7
  5 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I am 26 years old Self-Taught Look-Development, 3D Modeling and Visual Effects/Video Editing Artist based in Lithuania. Experience ~11 Years ( 3D Graphics - 5 Years ) Main Portfolio: https://www.artstation.com/exaco Perfectionist. Services: 3D Modeling & Sculpting 3D Rendering / LookDev 3D Animation / Rigging 3D...
  I am 26 years old Self-Taught Look-Development, 3D Modeling and Visual Effects/Video Editing Artist based in Lithuania. Experience ~11 Years ( 3D Graphics - 5 Years ) Main Portfolio: https://www.artstation.com/exaco Perfectionist. Services: 3D Modeling & Sculpting 3D Rendering / LookDev 3D Animation / Rigging 3D Motion Graphics 3D Visual Effects Video Editing 2D/3D Compositing Photo Editing & Retouching ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự