Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Financial Analysts

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Madagascar
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê IGSoftware
  0.4
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Dear Recruiter, I am a a passionate developer with 3 years of experience in the industry and about 10 years as a computer hobbyist. I have many skills that include but not restricted to : - Application Development in NodeJS, .NET and Java ecosystem - Android application development - C/C++ Python development -...
  Dear Recruiter, I am a a passionate developer with 3 years of experience in the industry and about 10 years as a computer hobbyist. I have many skills that include but not restricted to : - Application Development in NodeJS, .NET and Java ecosystem - Android application development - C/C++ Python development - Mathematics and Computer Science related task I'm looking forward to hear about your exciting and challenging projects. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự