Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Javascript Thiết kế trang web Photoshop Video Producers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Javascript
 • Thiết kế trang web
 • Photoshop
 • Sản xuất video
 • Madagascar
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê a6jack

  a6jack

  Madagascar $25 USD / hour
  PDF DATA EXTRACTION AND PDF GENERATION
  Madagascar
  4.2
  11 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Desktop Applications (C#/C++/Python/JAVA) ----------------------------------------------- * Parse PDF/TXT/XML file and generate CSV/XLSX/JSON/XML automatically * Fill PDF Form automatically (Can flatten the form field) * Merge, Split, add watermark in PDF file automatically. * PDF Generating * Use Regular Expression...
  Desktop Applications (C#/C++/Python/JAVA) ----------------------------------------------- * Parse PDF/TXT/XML file and generate CSV/XLSX/JSON/XML automatically * Fill PDF Form automatically (Can flatten the form field) * Merge, Split, add watermark in PDF file automatically. * PDF Generating * Use Regular Expression to scrape data iTexSharp, FPDF, PDFBox, wxPDFDocument Backend Programming (PHP): ----------------------------------------------- * PDF Generating (TCPDF & FPDF) * Extract (Parse) Data from PDF, DOCX and export to CSV/XLSX/JSON/XML * Read/Create Excel file (PHPExcel) * Extract Data from Web Using Regular Expression MISC ----------------------------------------------- * Use Javascript in a PDF file. * Convert PDF,Word and Excel file into PDF fillable form * Create a dynamic PDF fillable ít hơn
 • Thuê niarinasy

  niarinasy

  Madagascar $4 USD / hour
  Freelancer
  Madagascar
  3.3
  6 đánh giá $4 USD mỗi giờ
  Je suis une personne qui aime les défis. J’aime les activités qui me permettent de prendre des initiatives, d’assumer des responsabilités.
  Je suis une personne qui aime les défis. J’aime les activités qui me permettent de prendre des initiatives, d’assumer des responsabilités. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự