Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Thiết kế Âm thanh Translators

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Thiết kế Âm thanh
 • Dịch thuật
 • Malawi
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê expertcoder1vw

  expertcoder1vw

  Malawi $50 USD / hour
  Expert software developer of Windows desktop and database application software.
  Malawi
  1.5
  2 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I am an experienced coder with over 24 years of professional software development and support experience in DBase/Foxpro, VB6, MS-Access, C# / VB.NET, Delphi, MySQL, MS-SQL Server, Oracle, Sybase Advantage, Pervasive PSQL and Firebird. Specialist in Windows database application software development. I offer to...
  I am an experienced coder with over 24 years of professional software development and support experience in DBase/Foxpro, VB6, MS-Access, C# / VB.NET, Delphi, MySQL, MS-SQL Server, Oracle, Sybase Advantage, Pervasive PSQL and Firebird. Specialist in Windows database application software development. I offer to develop high quality applications at reasonable prices for even the most discerning buyers. Areas of Expertise: Database application software design and development; DBase/Foxpro, VB6, MS-Access, C# / VB.NET, Delphi, MySQL, MS-SQL Server, Oracle, Sybase Advantage, Pervasive PSQL and Firebird ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự