Thuê Inside Sales Nghiên cứu thị trường Phân tích kinh doanh Tiếp thị qua Internet Viết kĩ thuật Tiếp thị Thiết kế trang web Data Mining Experts

 • Inside Sales
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích kinh doanh
 • Tiếp thị qua Internet
 • Viết kĩ thuật
 • Tiếp thị
 • Thiết kế trang web
 • Khai thác dữ liệu
 • Malawi
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   expertcoder1vw
Hire   expertcoder1vw

  expertcoder1vw expertcoder1vw

  Malawi $50 USD / hour
  Software design and development expert
  Malawi
  2.4
  4 đánh giá 4 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  Expert software developer with 25 years of experience in the IT industry, with a focus on provision of quality service, with skills in database software design and development on Windows platform. + Turnkey software design and development services + Database design and development + Windows desktop application...
  Expert software developer with 25 years of experience in the IT industry, with a focus on provision of quality service, with skills in database software design and development on Windows platform. + Turnkey software design and development services + Database design and development + Windows desktop application software design and development + Web application software design and development + Software support and maintenance service + Software product commercialization and licensing service ít hơn
 • Hire expertcoder1vw

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự